%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

D

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

Soru 2

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A

Kalp spazmı

B

Dalak yırtılması

C

Baş yaralanması

D

Akciğer delinmesi

Soru 3

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A

Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

B

Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

C

Burun üzerine ve enseye buz konulması

D

Yüzün soğuk su ile yıkanması

Soru 5

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A

Vücut ısısının düşürülmesini

B

Solunumun değerlendirilmesini

C

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 6

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A

Şoka karşı önlem alınması

B

Ağzından bol sıvı verilmesi

C

Üzerinin örtülerek sıcak tutulması

D

Yaşamsal bulgularının incelenmesi

Soru 7

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A

Kanamanın durdurulması için

B

Dolaşımın değerlendirilmesi için

C

Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D

Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

Soru 8

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B

Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C

Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D

Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi

B

Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması

C

El, kol ve bacaklarının bağlanması

D

Şekerli içecekler içirilmesi

Soru 10

Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru A Şıkkı

B

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru B Şıkkı

C

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru C Şıkkı

D

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru D Şıkkı

Soru 11

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A

I - III - II - IV

B

II - III - I - IV

C

III - II - IV - I

D

IV - II - I - III

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B

Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C

Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D

Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

B

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

C

Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak

D

Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

Soru 14

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Şerit değiştirmesi

D

Taşıt yolu üzerinde duraklaması

Soru 15

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı

Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 16

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

B

Maddi hasarlı kazalarda

C

Yaralanmalı kazalarda

D

Ölümlü kazalarda

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

A

Yeni bir iş kurmak

B

Kasko sigortası yaptırmak

C

Motor tamirciliği eğitimi almak

D

Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak

Soru 18

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Sağa ve sola dar

B

Sağa ve sola geniş

C

Sağa dar, sola geniş

D

Sağa geniş, sola dar

Soru 19

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

B

Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu

C

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

D

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

Soru 20

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 21

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A

Yol çizgileri

B

Işıklı işaret cihazları

C

Trafik polisinin sayısı

D

Kara yolundaki taşıt sayısı

Soru 22

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A

Banket

B

Ana yol

C

Tali yol

D

Bölünmüş yol

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A

Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi

B

Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi

C

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği

D

Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

Soru 25

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 17

A

Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını

B

Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını

C

Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını

D

Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu

Soru 26

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 27

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

A

0,20

B

0,30

C

0,40

D

0,50

Soru 28

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D

Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 29

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A

Özürlü sürücüler için parkyeri

B

Özürlü sürücüler çıkabilir

C

Özürlü taşıtı giremez

D

Özürlü sürücü yolu

Soru 30

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 2 - 1

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kendi kendine kurallar koymak

B

Bencilce davranışlarda bulunmak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A

Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D

Arkadan çarpmak

Soru 33

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A

Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

B

Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

C

Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

D

Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

Soru 34

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol

B

I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C

I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol

D

I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Soru 35

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A

50

B

70

C

90

D

110

Soru 36

• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A

Çevre kirliliğinin azalması

B

Sürüş konforunun artması

C

Aracın fazla yakıt yakması

D

Trafik yoğunluğunun azalması

Soru 37

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A

Sinyal ampulü

B

Hava filtresi

C

Hız göstergesi

D

Yakıt göstergesi

Soru 38

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A

Günde bir

B

Haftada bir

C

Altı ayda bir

D

Araca binileceği zaman

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

A

Yağ filtresi

B

Hava filtresi

C

Yakıt filtresi

D

Polen filtresi

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

A

Buji

B

Ampul

C

Sigorta

D

Enjektör

Soru 41

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

A

Gürültü kirliliğinin azaltılması

B

Trafik yoğunluğunun azaltılması

C

Temiz olmayan yakıt kullanılması

D

Kazalara karşı güvenliğin artırılması

Soru 42

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A

Akü

B

Platin

C

Sigorta

D

Alternatör

Soru 43

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

B

Araç kapılarından birinin açık kaldığını

C

Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

D

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

Soru 44

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 45

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A

Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması

B

Kazaya karışma olasılığının azalması

C

Kural ihlallerinin artması

D

Dikkatin dağılması

Soru 47

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 48

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

B

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

C

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

D

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

Soru 49

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments