%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A

Üşümeyi engellemek

B

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Soru 2

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A

Sara

B

Koma

C

Bayılma

D

Halsizlik

Soru 3

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A

30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

B

60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

C

30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

D

60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

A

Kan basıncının düşmesi

B

Bilinç seviyesinin artması

C

Cildin soğuk ve nemli olması

D

Dudak çevresinin morarması

Soru 5

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A

Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)

B

Karnın sol üst bölgesi (3 cm)

C

Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)

D

Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru A Şıkkı

B

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru B Şıkkı

C

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru C Şıkkı

D

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 9. Soru D Şıkkı

Soru 7

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A

Mide

B

Beyin

C

Karaciğer

D

Kalın bağırsak

Soru 8

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A

Sinir sisteminde

B

Hareket sisteminde

C

Solunum sisteminde

D

Boşaltım sisteminde

Soru 9

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A

10 - 18

B

12 - 20

C

14 - 22

D

16 – 24

Soru 10

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A

Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.

B

Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.

C

Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.

D

Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

Soru 11

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

I ve IV.

B

II ve III.

C

I, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 12

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A

Koma

B

Kısmi tıkanma

C

Tam tıkanma

D

Solunum durması

Soru 13

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 14

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

B

Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

D

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

Soru 15

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Mola verilmeli

B

Yola devam edilmeli

C

Gözler ovuşturulmalı

D

Baş dik tutmaya çalışılmalı

Soru 16

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 34

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 17

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

İş makinesi, otomobile

B

Otomobil, iş makinesine

C

Şeridi daralmış olan, diğerine

D

Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Soru 19

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 20

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Şerit değiştirmek yasaktır.

B

Öndeki aracı geçmek yasaktır.

C

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

D

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.

Soru 21

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Kavşağa

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 22

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 23

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Sürücüsüne hapis cezası verilir.

B

Araç sahibine sadece para cezası verilir.

C

İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

D

Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

Soru 24

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A

Aracın hızı

B

Yolun eğimi

C

Lastiklerin durumu

D

Yolun genişliği

Soru 25

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 26

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

1 numaralı araca yol vermeli

B

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

C

Hızını artırarak kavşağa önce girmeli

D

Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A

Fren mesafesinin artması

B

Güvenli sürüşün sağlanması

C

Aracın kontrol edilebilirliğinin artması

D

Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 29

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A

İdari para cezası verilir.

B

6 ay hapis cezası verilir.

C

Süresiz araç kullanmaktan men edilir.

D

Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.

Soru 30

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 31

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A

Yalnız III

B

I, II ve IV.

C

I, III ve IV.

D

II, III ve IV.

Soru 32

Trafikte heyecan ve zevk verici davranış- ları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A

Hız sınırına uyma

B

Yayaya yol verme

C

Trafik levhalarını okuma

D

Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

A

 

B

 10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 

Soru 34

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

Banketten gitmeli

B

Takip mesafesini artırmalı

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru A Şıkkı

B

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru B Şıkkı

C

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru C Şıkkı

D

 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz 18. Soru D Şıkkı

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A

Hava filtresinin kirlenmesi

B

Yakıt deposunun delinmesi

C

Yakıt sisteminin hava yapması

D

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A

Benzin

B

Motorin

C

Antifriz

D

Gaz yağı

Soru 38

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

A

Hidrolik yağı

B

Sadece hava

C

Sadece yakıt

D

Yakıt-hava karışımı

Soru 39

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A

Fazla süratten kaçınılması

B

Ani duruş ve kalkış yapılması

C

Sürekli sert ve ani fren yapılması

D

Araç üstü tavan bagajı kullanılması

Soru 40

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

A

Kısa farlar ikaz ışığı

B

Yağ basıncı ikaz ışığı

C

El freni çekili ikaz ışığı

D

Sinyal lambası ikaz ışığı

Soru 41

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü

B

Arka sis lambasının yanmakta olduğunu

C

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

D

Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını

Soru 42

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 43

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Motor kaputunun tam kapanmadığını

B

Lastik hava basıncının düşük olduğunu

C

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D

Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

Soru 44

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Yağ seviyesinin azalması

B

Depodaki yakıtın azalması

C

Fren hidroliğinin eksilmesi

D

Radyatörde antifrizin olmaması

Soru 45

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A

Ülke ekonomisini

B

Kasko sigortasının önemini

C

Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D

Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Soru 46

Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 47

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A

Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması

B

Kazaya karışma olasılığının azalması

C

Kural ihlallerinin artması

D

Dikkatin dağılması

Soru 49

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 50

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments