%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A

Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

B

Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek

C

Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak

D

Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Soru 2

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A

Baş

B

Karın

C

Göğüs

D

Omurga

Soru 3

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok

B

Tıkanma

C

Kalp durması

D

Soluk durması

Soru 4

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A

10 dakika

B

15 dakika

C

Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D

Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Soru 5

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A

1-2 dakika

B

5-10 dakika

C

15-20 dakika

D

30-40 dakika

Soru 6

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

A

Burun kanamaları

B

Atardamar kanamaları

C

Kılcal damar kanamaları

D

Toplardamar kanamaları

Soru 7

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

A

Kalp krizi

B

Kalp masajı

C

Kalp spazmı

D

Göğüs ağrısı

Soru 8

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması

B

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi

C

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması

D

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Batan cismin çıkarılması

B

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D

Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Soru 10

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

bak-dinle-hisset yöntemi

B

Heimlich manevrası

C

turnike uygulaması

D

şok pozisyonu

Soru 11

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A

10 - 18

B

12 - 20

C

14 - 22

D

16 – 24

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A

Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B

Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C

Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D

Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 13

Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Taşıma sınırını

B

Sınırlı yükseklik gabarisini

C

Geçme yasağını

D

Dingil ağırlığını

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A

Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

B

Aracını kullandığı yolun bozuk olması

C

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

D

Aracının arıza yapması

Soru 15

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse

B

Aracın periyodik bakım süresi geçmişse

C

Kasko sigortası yaptırılmamışsa

D

Sürülecek araç başkasına aitse

Soru 16

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 48

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A

Batı-Doğu

B

Kuzey-Güney

C

Kuzeydoğu-Kuzeybatı

D

Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru 17

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Dur işareti

B

Dönüş işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

A

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 8 Mart 2014 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 19

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 34

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 20

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 21

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru 23

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

B

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

C

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

D

Araç uzunluğunun üç katı kadar

Soru 24

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Sağa sinyal vermesi

B

Yayaların geçişini beklemesi

C

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 25

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Araç

B

Ticari taşıt

C

Arazi taşıtı

D

Taşıt katarı

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 23

A

Geçme yasağı sonunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Araç trafiğine kapalı yolu

D

Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 27

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

B

Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

C

Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.

D

Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Adalet Bakanlığı

C

Karayolları Genel Müdürlüğü

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A

Hırslı ve kızgın olmamak

B

Kurallara uymaya özen göstermek

C

Başkalarının haklarına saygı göstermek

D

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Soru 30

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hızını artırması

B

Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi

C

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

D

Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 32

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 33

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

2, 3 ve 4

Soru 34

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A

Mali sorumluluk sigortasının

B

Araç teknik muayenesinin

C

Servis bakımlarının

D

Kasko sigortasının

Soru 35

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

A

Şerit

B

Banket

C

Geçiş yolu

D

Bağlantı yolu

Soru 36

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B

Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C

Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D

Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Soru 37

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A

Dizel motor

B

Marş motoru

C

Benzinli motor

D

Buhar makinesi

Soru 38

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

A

Akü şarj ikaz ışığı

B

Yağ basıncı ikaz ışığı

C

Isıtma bujisi ikaz ışığı

D

El freni çekili ikaz ışığı

Soru 39

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

A

Egzoz supabı

B

Egzoz manifoldu

C

Katalitik konvertör

D

Egzoz susturucusu

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

A

Yakıt tüketiminin artması

B

Yakıt tüketiminin düşmesi

C

Motorun sarsıntılı çalışması

D

Motorda yağlamanın olmaması

Soru 41

Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

A

Altında

B

Üzerinde

C

Ortasında

D

Hizasında

Soru 42

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

B

Motor yüksek devirde kullanılır.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A

Akü elektroliti

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Antifriz

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

A

Marş sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Direksiyon sistemi

D

Aydınlatma sistemi

Soru 45

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A

Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması

B

Kazaya karışma olasılığının azalması

C

Kural ihlallerinin artması

D

Dikkatin dağılması

Soru 47

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 48

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A

Bencilliğin

B

Beden dilinin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 49

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

öfke

B

empati

C

bencillik

D

sorumsuzluk

Soru 50

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A

Empati

B

Tahammül

C

Beden dili

D

Konuşma üslubu

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments