%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Şekerli su içirilmeli

B

Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli

C

Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı

D

Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Soru 2

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

A

Trafik

B

Girişim

C

İlk yardım

D

Yöntem

Soru 3

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A

Bak

B

Dinle

C

Hisset

D

Dinle - Hisset

Soru 4

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A

Beyin kanaması riski artar.

B

Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.

C

Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.

D

Atardamarlardan nabız hissedilemez.

Soru 5

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

A

Nabız

B

Solunum

C

Vücut ısısı

D

Kan şekeri

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

A

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak

B

Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak

C

Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak

D

Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek

Soru 7

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A

Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)

B

Karnın sol üst bölgesi (3 cm)

C

Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)

D

Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Batan cismin çıkarılması

B

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D

Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Kazazedenin hareket ettirilmesi

B

Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

C

Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi

D

Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

Soru 11

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

A

10       -       1

B

20       -       1

C

30       -       2

D

40       -       2

Soru 12

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Kazazedenin yalnız bırakılması

B

Baş-boyun-gövde ekseninin korunması

C

Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması

D

Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

Soru 13

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A

Dinç ve zinde olma

B

Reflekslerinde zayıflama

C

Manevra kabiliyetinde artma

D

Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 14

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 15

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 16

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

tali kusur

B

asli kusur

C

yol kusuru

D

kusuru paylaştırma

Soru 17

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A

Adli tıp

B

Kazazede

C

İlk yardımcı

D

Trafik psikolojisi

Soru 18

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Park ışıklarının

B

Acil uyarı ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 19

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Uşak

B

Sivas

C

Konya

D

Trabzon

Soru 20

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracının hızını azaltması

C

Yayaları ikaz ederek geçmesi

D

Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 21

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A

Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması

B

Periyodik bakım kartının doldurulması

C

Muayenesinin yaptırılmamış olması

D

Kayıt ve tescilinin onaylanması

Soru 22

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 23

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A

Motorlu araçlar için zorunludur.

B

Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.

C

Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.

D

Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Soru 24

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

A

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 25

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık

B

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

C

Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık

D

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

Soru 26

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

İstediği şeridi 

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 27

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi

B

Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması

C

Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

D

Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

Soru 28

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A

Aracın hızı

B

Yolun eğimi

C

Lastiklerin durumu

D

Yolun genişliği

Soru 29

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

A

Okul geçidi

B

Yaya geçidi

C

Hemzemin geçit

D

Rampalı geçit

Soru 30

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

B

Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini

C

Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini

D

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A

Geri gitmek

B

Geriye dönmek

C

Zorunluluk dışında park etmek

D

Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç bakım kartı

C

Araç tescil belgesi

D

Nüfus hüviyet cüzdanı

Soru 33

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

B

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D

Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 34

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini

B

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini

C

08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

A

Trafik ışıkları

B

Trafik görevlisi

C

Trafik levhaları

D

Yer işaretlemeleri

Soru 36

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 57

A

Alternatörün şarj etmediğini

B

Emniyet kemerinin takılmadığını

C

Motor yağ basıncının düştüğünü

D

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Soru 37

I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A

I - II - III - IV - V

B

II - III - I - IV - V

C

III - II - IV - V - I

D

V - I - IV - II - III

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

A

Far ayarının bozulması

B

Hava filtresinin kirli olması

C

Fren balatalarının aşınması

D

Vantilatör kayışının sıkı olması

Soru 39

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şarj göstergesi

B

Dörtlü flaşör göstergesi

C

Cam rezistansı göstergesi

D

Kısa ve uzun far göstergeleri

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A

Emme susturucusu

B

Egzoz susturucusu

C

Emme manifoldu

D

Egzoz supabı

Soru 41

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A

Buji

B

Soket

C

Ampul

D

Sigorta

Soru 42

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A

amortisör

B

radyatör

C

alternatör

D

distribütör

Soru 43

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A

Sürüş konforunu

B

Trafik kazası riskini

C

Direksiyon hâkimiyetini

D

Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 44

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A

Asit

B

Antifriz

C

Saf su

D

Motor yağı

Soru 45

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Sabır

B

Öfke

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

B

Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

C

Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

D

Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması

Soru 48

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A

Bencil

B

Hoşgörülü

C

Aşırı tepki gösteren

D

Görgüsüzce davranan

Soru 49

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

B

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

C

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

D

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments