%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

D

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

B

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

C

Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

D

Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

Soru 3

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 4

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A

Koma hâli

B

Uykuya eğilim

C

Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması

D

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru 5

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A

30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

B

60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

C

30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

D

60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A

Burkulan bölgeye masaj yapılması

B

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D

Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 7

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

A

Şiddetli baş yaralanması

B

Göğüs zedelenmesi

C

Dalak yırtılması

D

Mide delinmesi

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Batan cismin çıkarılması

B

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D

Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A

Bacağında kanama olanlarda

B

El bileğinde açık kırık olanlarda

C

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

D

Burnundan ve kulağından kanama olanlarda

Soru 10

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A

Hâlsizlik

B

Şok

C

Kansızlık

D

Koma

Soru 11

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,

I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 12

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

A

10       -       1

B

20       -       1

C

30       -       2

D

40       -       2

Soru 13

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru D Şıkkı

Soru 14

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

tali kusur

B

asli kusur

C

yol kusuru

D

kusuru paylaştırma

Soru 15

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 27

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

50

C

70

D

140

Soru 16

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Araçları trafikten men edilir.

C

Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.

D

3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Soru 17

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Geç işareti

B

Dur işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 18

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A

Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

B

Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi

C

Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi

D

Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi

Soru 19

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Hızını artırması

B

Hızını azaltması

C

Duraklama yapmaması

D

Takip mesafesini artırması

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A

Virajı alamayan aracın devrilmesi

B

Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması

C

Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması

D

Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

Soru 21

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 22

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 22

A

Bölünmüş yola gireceğini

B

Tali yol kavşağına yaklaştığını

C

İki yönlü yol kesimine yaklaştığını

D

İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

Soru 23

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 24

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

 

Soru 25

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması

B

Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi

C

Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması

D

Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması

Soru 27

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İki şeridi birden kullanması

B

Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi

C

Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması

D

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 28

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A

Fren mesafesinin artması

B

Güvenli sürüşün sağlanması

C

Aracın kontrol edilebilirliğinin artması

D

Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 30

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A

1 ve 2

B

1 ve 3

C

2 ve 3

D

3 ve 4

Soru 31

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A

Yükseklik

B

Uzunluk

C

Genişlik

D

Ağırlık

Soru 32

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 33

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A

2

B

3

C

5

D

10

Soru 34

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

2 - 1 - 3

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

İtfaiye aracı

B

Motosiklet

C

Tarım traktörü

D

Toplu taşıma aracı

Soru 36

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A

Aynı

B

Daha büyük

C

Daha küçük

D

Önemli değildir.

Soru 37

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 52. Soru D Şıkkı

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

A

Alaşımlı jant

B

Motor yağı kalitesi

C

Doğru yapılmış far ayarı

D

Delinmiş egzoz susturucusu

Soru 39

I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 40

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

A

Rot ayarı

B

Far ayarı

C

Supap ayarı

D

Rölanti ayarı

Soru 41

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Motor yağ basıncı ikaz ışığı

B

Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı

C

Fren balataları aşınmış ikaz ışığı

D

Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

Soru 42

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.

Soru 43

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A

Marş sistemi

B

Yağlama sistemi

C

Yakıt sistemi

D

Ateşleme sistemi

Soru 44

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 36

A

Yakıt tüketimini azaltmak

B

Aracın fren mesafesini kısaltmak

C

Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

D

Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

Soru 45

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 46

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A

Ülke ekonomisini

B

Kasko sigortasının önemini

C

Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D

Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

A

Öfkeli olmak

B

Sabırlı olmak

C

Başarılı iletişim kurmak

D

Bencillikten uzak durmak

Soru 48

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 49

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 50

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments