%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A

Sindirime yardımcı olmak

B

Vücut sıcaklığını düşürmek

C

Solunumun düzenli olmasını sağlamak

D

Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

Soru 2

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A

Kalbi duran

B

Bilinç kaybı olan

C

Solunum güçlüğü olan

D

Nabız sayısı düşük olan

Soru 3

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

A

Nabız

B

Solunum

C

Vücut ısısı

D

Kan şekeri

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A

Kırık

B

Çıkık

C

İncinme

D

Burkulma

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C

Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi

Soru 6

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A

Bilinci

B

Dolaşımı

C

Solunumu

D

Diş eti kanaması

Soru 7

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A

Diz ile kalça arası

B

Ayak bileğinin alt kısmı

C

Ayak bileğinin üst kısmı

D

Diz kapağının olduğu bölge

Soru 8

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A

İtfaiye

B

Ambulans

C

Polis imdat

D

Jandarma imdat

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması

B

Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi

C

Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması

D

Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi

Soru 10

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

A

Yaşı

B

Boyu

C

Cinsiyeti

D

Vücut ısısı

Soru 11

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A

Kalp durması

B

Bacak kemiği kırılması

C

Solunum yolu tıkanması

D

Delici göğüs yaralanması

Soru 12

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

A

Hareket sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Dolaşım sistemi

D

Boşaltım sistemi

Soru 13

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 47

A

Araçların takip mesafesine uyması

B

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

C

3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

D

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

A

Reflektör

B

Yangın tüpü

C

Harita ve kroki

D

Yolcu ve yük

Soru 15

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D

Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 16

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Motorlu taşıt, motorsuz taşıta

B

Motorsuz taşıt, motorlu taşıta

C

Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 17

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A

Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması

B

Periyodik bakım kartının doldurulması

C

Muayenesinin yaptırılmamış olması

D

Kayıt ve tescilinin onaylanması

Soru 18

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 19

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 20

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 21

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 22

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 23

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

A

Dönüş ışıklarını yakarak

B

Birkaç defa korna çalarak

C

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D

Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Dönel kavşağa

B

Açılan köprüye

C

Ana yol - tali yol kavşağına

D

Kontrollü demir yolu geçidine

Soru 25

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

A

Geri dönmesini

B

Motoru durdurmasını

C

Harekete hazırlanmasını

D

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 18

A

Ana yol-tali yol kavşağına

B

Işıklı işaret cihazına

C

Açılan köprüye

D

Havalimanına

Soru 27

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A

B

C

D

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kendi kendine kurallar koymak

B

Bencilce davranışlarda bulunmak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Araçların tescil işlemlerini yapmak

B

Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C

Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D

Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Soru 31

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takip mesafesi kuralına uyulmaması

B

Görüş mesafesinin kötü olması

C

Öndeki aracın durması

D

Havanın yağışlı olması

Soru 32

Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A

I ve III.

B

I, II ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 33

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A

Yalnız III

B

I, II ve IV.

C

I, III ve IV.

D

II, III ve IV.

Soru 34

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A

Sağlık Bakanlığının

B

Maliye Bakanlığının

C

Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D

Millî Eğitim Bakanlığının

Soru 35

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 36

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 44. Soru D Şıkkı

Soru 37

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

A

Yağdanlık

B

Yağ filtresi

C

Yağ çubuğu

D

Yağ pompası

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

A

Antifriz kontrolü

B

Yağ seviyesi kontrolü

C

Elektrolit seviyesi kontrolü

D

Hidrolik yağ seviyesi kontrolü

Soru 39

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A

Akü

B

Platin

C

Sigorta

D

Alternatör

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A

Emme susturucusu

B

Egzoz susturucusu

C

Emme manifoldu

D

Egzoz supabı

Soru 41

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A

Fren pedalının

B

Far ampulünün

C

Marş motorunun

D

Silecek motorunun

Soru 42

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

A

Fakir

B

Zengin

C

Normal

D

Az yakıtlı

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A

İş zamanı

B

Marş zamanı

C

Emme zamanı

D

Sıkıştırma zamanı

Soru 44

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru D Şıkkı

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

A

Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi

B

Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi

C

Radyo veya müzik açması

D

Derin nefes alması

Soru 46

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

Yardımlaşmaya

B

Öfke duygusuna

C

Bencil davranmaya

D

Aşırı tepki göstermeye

Soru 47

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B

Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C

Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D

Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Soru 48

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 49

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Dikkatin dağılması

B

Kural ihlallerinin azalması

C

Direksiyon hâkimiyetinin artması

D

Kazaya karışma olasılığının azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments