%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A

Organ

B

Hücre

C

Sistem

D

Destek doku

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

A

Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması

B

Çok hafif olup sızarak akması

C

Kısa sürede pıhtılaşması

D

Yavaş akması

Soru 3

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Solunumun güç olması

B

Vücutta morarma olması

C

Nabız atımlarının olmaması

D

Kazazedenin bilincini kaybetmesi

Soru 4

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A

30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

B

60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

C

30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

D

60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

Soru 5

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

A

Tam tıkanma

B

Kısmi tıkanma

C

Damar tıkanması

D

Solunum durması

Soru 6

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A

Dolaşım sisteminin

B

Sindirim sisteminin

C

Hareket sisteminin

D

Sinir sisteminin

Soru 7

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A

Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

B

Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması

C

Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi

D

Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması

Soru 9

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

A

Yaşı

B

Boyu

C

Cinsiyeti

D

Vücut ısısı

Soru 10

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.

B

Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C

Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.

D

Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi

B

Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması

C

El, kol ve bacaklarının bağlanması

D

Şekerli içecekler içirilmesi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A

Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B

Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C

Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D

Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 13

Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru D Şıkkı

Soru 14

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A

Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

B

Başkalarının haklarına saygı göstermek

C

Kurallara uymaya özen göstermek

D

Hırslı ve kızgın olmamak

Soru 16

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 24

A

Yaya geçidi

B

Bisiklet yolu

C

Taralı alana girilmez

D

Yavaşlama uyarı çizgileri

Soru 17

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Yolda bakım çalışması olduğunu

B

İleride hemzemin geçit bulunduğunu

C

Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

D

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Trafiği düzenlemek

B

Araçların muayenesini yapmak

C

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 20. Soru D Şıkkı

Soru 20

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A

Hız sınırlamasına

B

Trafik yasaklarına

C

Çevreyi rahatsız etmemeye

D

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

Soru 21

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

A

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 22

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A

Virajı alamayan aracın devrilmesi

B

Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması

C

Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması

D

Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

Soru 24

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

A

B

B

C

C

D

D

E

Soru 25

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Araçların muayenesini yapmak

B

Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

C

Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek

D

El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç tescil belgesi

C

Araç imalat belgesi

D

Servis bakım belgesi

Soru 28

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A

Kasko sigortası

B

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C

Zorunlu deprem sigortası

D

Hırsızlık sigortası

Soru 29

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A

Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması

B

Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

C

Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

D

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi

Soru 30

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 32

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 29

A

Yalnız III

B

I ve II.

C

I ve III.

D

I, II ve III.

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Araçların tescil işlemlerini yapmak

B

Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C

Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D

Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

A

El freni ile tespit edilmesi

B

Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi

C

Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması

D

Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması

Soru 35

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A

Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B

Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C

Kaza yapma riskinin azalması

D

Sürüş yeteneğinin artması

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A

Motor rölanti devrinin yüksek olması

B

Yağlama sisteminin görev yapamaması

C

Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

D

Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A

Sis lambaları

B

Park lambaları

C

Fren lambaları

D

İç aydınlatma lambaları

Soru 38

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 44

A

Şarj sisteminin çalışmadığını

B

Yağ basıncının çok düştüğünü

C

Lastikte basınç kaybı olduğunu

D

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini

Soru 39

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 49

A

Motor devri yükseltilir.

B

Motor devri düşürülür.

C

Araç sürülmeye devam edilir.

D

Araç durdurulur ve motor stop edilir.

Soru 40

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

A

Egzoz supabı

B

Egzoz manifoldu

C

Katalitik konvertör

D

Egzoz susturucusu

Soru 41

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

A

Motorun yağ yakmasına

B

Motorun sarsıntılı çalışmasına

C

Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına

D

Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına

Soru 42

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

A

Yağdanlık

B

Yağ filtresi

C

Yağ çubuğu

D

Yağ pompası

Soru 43

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A

Balata

B

Amortisör

C

Diferansiyel

D

Vites kutusu

Soru 44

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Motorun verimli çalışmasına

B

Aracın daha yavaş gitmesine

C

Akünün daha çabuk bitmesine

D

Motordaki aşıntıların artmasına

Soru 45

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Mizaç

B

Beden dili

C

Trafik adabı

D

Konuşma üslubu

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

B

Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C

Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D

Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A

Empati kurmaktan kaçınmak

B

Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak

C

Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

D

Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

Soru 48

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A

Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B

Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C

Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D

Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Soru 49

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Dikkatin dağılması

B

Kural ihlallerinin azalması

C

Direksiyon hâkimiyetinin artması

D

Kazaya karışma olasılığının azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments