%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A

Kollarının baş hizasında durmasına

B

Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C

Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D

Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Soru 2

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

I ve III

D

II ve III

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

A

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C

Solunumun değerlendirilmesini

D

Kanamanın durdurulmasını

Soru 4

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması

B

Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması

C

Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

D

Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

A

Bilincin kısa süreli kapanması

B

Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

C

Yüzde solgunluk ve baş dönmesi

D

Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısının azaltılması

B

İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması

C

Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi

D

Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

A

Deride kızarıklık olması

B

Bilinç seviyesinin artması

C

Vücut sıcaklığının artması

D

Nabzın hızlı ve zayıf olması

Soru 8

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A

Mevcut araç-gereçlerle yapılması

B

Hayat kurtarıcı uygulamalar olması

C

Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması

D

Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A

Kendi can güvenliğini riske atması

B

Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

C

Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi

Soru 10

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A

110

B

112

C

177

D

185

Soru 11

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B

Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C

Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D

Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 13

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 14

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı ile birlikte sarı

Soru 15

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

A

Geri dönmesini

B

Motoru durdurmasını

C

Harekete hazırlanmasını

D

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 16

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

2 - 1 - 3 

B

2 - 3 - 1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

B

Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak

C

Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek

D

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 25

A

Bankette

B

Orta şeritte

C

En sağ şeritte

D

En sol şeritte

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç tescil belgesi

C

Araç imalat belgesi

D

Servis bakım belgesi

Soru 20

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 25

A

Sola dönüş yapması

B

Sağa dönüş yapması

C

Aynı yönde seyretmesi

D

Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

Soru 21

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A

Duyuru

B

Gürültü

C

Konuşma

D

Sesli ilan

Soru 22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

A

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 23

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

Hızını artırması

B

Kesik çizgi tarafına yaklaşması

C

Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

D

Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 25

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A

Durma

B

Bekleme

C

Duraklama

D

Park etme

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Traktörün geçebileceğini

B

Traktörün giremeyeceğini

C

Traktörlerin park edebileceğini

D

Sadece traktörün girebileceğini

Soru 27

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

İstediği şeridi 

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 28

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A

Otobüse

B

Otomobile

C

İş makinesine

D

Lastik tekerlekli traktöre

Soru 29

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 30

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A

El freninin çekilmesine

B

Motorun durdurulmasına

C

Park lambasının yakılmasına

D

Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Araçların muayenesini yapmak

B

Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

C

Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek

D

El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç tescil belgesi

C

Araç imalat belgesi

D

Servis bakım belgesi

Soru 33

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A

Araç modellerini ve fiyatlarını

B

Şehirdeki yolları ve önemli yerleri

C

Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini

D

Trafik suçuna verilen para cezalarını

Soru 34

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A

B

 

C

D

 

Soru 35

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A

Kamu hizmeti taşıtı

B

Okul taşıtı

C

İtfaiye

D

Çekici

Soru 36

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

A

Sinyal ampulü

B

Hava filtresi

C

Hız göstergesi

D

Yakıt göstergesi

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

A

Yağ filtresi

B

Hava filtresi

C

Yakıt filtresi

D

Polen filtresi

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

A

Geri vites lambaları

B

Sinyal lambaları

C

Park lambaları

D

Sis lambaları

Soru 39

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak

B

Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek

C

Motorun erken ısınmasını sağlamak

D

Yakıt tüketimini artırmak

Soru 40

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

El freni bırakılır.

B

Vites boşa alınır.

C

Debriyaja basılır.

D

Tekerleklere takoz konulur.

Soru 41

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A

Akü

B

Platin

C

Sigorta

D

Alternatör

Soru 42

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A

Motor yağı

B

Araç lastiği

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 43

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A

Fren pedalının

B

Far ampulünün

C

Marş motorunun

D

Silecek motorunun

Soru 44

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Buji

B

Enjektör

C

Su pompası 

D

Termostat

Soru 45

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A

Ülke ekonomisini

B

Kasko sigortasının önemini

C

Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D

Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Soru 46

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Sabır

B

Öfke

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

A

Öfkeli olmak

B

Sabırlı olmak

C

Başarılı iletişim kurmak

D

Bencillikten uzak durmak

Soru 48

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A

Bencilliğin

B

Beden dilinin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 49

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Dikkatin dağılması

B

Kural ihlallerinin azalması

C

Direksiyon hâkimiyetinin artması

D

Kazaya karışma olasılığının azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments