%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

A

Eklemde morarma ve şişlik

B

Eklem bölgesinde şekil bozukluğu

C

Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı

D

Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

A

Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması

B

Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması

C

Kişinin aktif ve huzursuz olması

D

Göz bebeklerinin küçülmesi

Soru 3

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A

Kalp masajı

B

Atelle tespit

C

Köprü tekniği

D

Rentek manevrası

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesi

C

Solunumun değerlendirilmesi

D

Sindirimin değerlendirilmesi

Soru 6

• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

A

Rentek manevrası

B

Sırtta taşıma yöntemi

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 7

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

B

Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

C

Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D

Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

Soru 8

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Şok

B

Havale

C

Epilepsi

D

Bayılma

Soru 9

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A

Baş

B

Karın

C

Göğüs

D

Omurga

Soru 10

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A

Kasık

B

Boyun

C

Koltuk altı

D

Köprücük kemiği üzeri

Soru 11

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

A

Şok

B

Koma

C

Bayılma

D

Baş dönmesi

Soru 12

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

I ve IV.

B

II ve III.

C

I, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 13

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A

Viraj

B

Gabari

C

Platform

D

Tehlikeli eğim

Soru 14

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 15

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A

Viraja sert girmesi

B

Takip mesafesini artırması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Ani fren yaparak durmaya çalışması

Soru 16

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyasyon

B

Hava kirliliği

C

Su kirliliği

D

Toprak kirliliği

Soru 17

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Özürlü sürücü yolu

B

Özürlü taşıtı giremez

C

Özürlü sürücüler çıkabilir

D

Özürlü sürücüler için park yeri

Soru 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması

C

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

D

2 numaralı aracın hızını artırması

Soru 19

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Sağa sinyal vermesi

B

Yayaların geçişini beklemesi

C

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 20

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

A

Dönüş ışıklarını yakarak

B

Birkaç defa korna çalarak

C

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D

Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak

Soru 21

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Beklemeli

B

Sola dönmeli

C

Doğru gitmeli

D

Geriye dönmeli

Soru 22

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 26

A

Uygun mesafede mutlaka durması

B

Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

C

Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

D

İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

Soru 23

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

4 numaralı aracın hızını artırması

B

1 numaralı aracın sağ şeride girmesi

C

2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

D

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

Soru 24

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Kaza tespit tutanağı

D

Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A

Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

B

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

C

Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

D

Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru 26

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

Her ikisi de yanlış

C

I. yanlış, II. doğru

D

Her ikisi de doğru

Soru 27

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Kavşağa

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A

Geri gitmek

B

Geriye dönmek

C

Zorunluluk dışında park etmek

D

Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 29

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 1 – 2

Soru 30

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

B

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D

Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 31

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları Soru 15
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

A

Yalnız 2

B

1 ve 2

C

1 ve 3

D

2 ve 3

Soru 32

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 33

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 26

A

İstediği şeridi

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 34

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Öndeki aracın durması

B

Öndeki aracın yavaşlaması

C

Görüş mesafesinin kötü olması

D

Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

Soru 35

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A

Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

B

İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

C

Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

D

Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli

Soru 36

Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.

Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

A

Antifriz

B

Motor yağı

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 37

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

A

Kornaya

B

Vites koluna

C

Fren pedalına

D

Debriyaj pedalına

Soru 38

Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.

B

Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.

C

Fren lambalarından biri yanmıyordur.

D

Far lambalarından biri yanmıyordur.

Soru 39

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 40

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

B

Aracın yükünün fazla olması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Motorun yağ yakması

Soru 41

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme (İş) zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 42

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A

Buji

B

Soket

C

Ampul

D

Sigorta

Soru 43

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A

Saf su

B

Antifriz

C

Motor yağı

D

Fren hidroliği

Soru 44

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A

Motor yağ basıncını

B

Fren hidrolik seviyesini

C

Depodaki yakıt miktarını

D

Motor soğutma suyu sıcaklığını

Soru 45

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B

Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

C

Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

D

Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

Soru 46

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A

Trafikteki araç sayısını

B

Sürücünün kaza yapma riskini

C

Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını

D

Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 48

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 49

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

A

Hoşgörülü olması

B

Bencil davranması

C

Aşırı stres yapması

D

Sürekli kornaya basması

Soru 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A

İnatlaşmaya

B

Aşırı tepki göstermeye

C

Kaba ve saldırgan davranmaya

D

Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments