%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

A

Omuzuna

B

Omurgasına

C

Ayak tabanına

D

Karın boşluğuna

Soru 2

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A

Şok

B

Beyin kanaması

C

Ayakta olan kanamalar

D

Ayak bileğinin burkulması

Soru 3

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A

Sara

B

Koma

C

Bayılma

D

Halsizlik

Soru 4

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Şok durumu

B

Beyin kanaması

C

Ayak bölgesinden yılan sokması

D

Akciğer zedelenmesi ve kanaması

Soru 5

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A

Şoka girmiş olan

B

Omurga kırığı olan

C

Kol kemiği kırık olan

D

Kalça kemiği kırık olan

Soru 6

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

A

Felç

B

Kriz

C

Koma

D

Bayılma

Soru 7

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 8

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A

İtfaiyeci yöntemi

B

Rentek manevrası

C

Sürükleme yöntemi

D

Heimlich manevrası

Soru 9

"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

A

İtfaiyeci yöntemi

B

Rentek manevrası

C

Heimlich manevrası

D

Sürükleme yöntemi

Soru 10

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

A

Rentek manevrası

B

Ayak bileklerinden sürükleme

C

Koltuk altından tutarak sürükleme

D

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

Soru 11

• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok pozisyonu

B

Yarı oturuş pozisyonu

C

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D

Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Soru 12

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Yaralıyı değerlendirmenin

B

Trafik kazalarını azaltmanın

C

Sağlık personeli niteliği kazanmanın

D

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

Soru 13

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 26
Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 14

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 15

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 46

A

Dur işareti

B

Geç işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 16

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Trafikten men

B

Hurdaya ayırma

C

Sürücüsüne ağır hapis

D

Başkasına devir etme şartı

Soru 17

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 22
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Düz gidilebileceğini

B

Sadece sağa dönülebileceğini

C

Sadece sola dönülebileceğini

D

Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Soru 18

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A

Trafikteki görevli sayısı

B

Şehir içindeki trafik kazaları

C

Trafik kazalarındaki ölüm oranı

D

Şehirler arasındaki trafik kazaları

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Trafik yoğunluğunun azalması

B

Trafik yoğunluğunun artması

C

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

D

Yakıt tüketiminin azalması

Soru 20

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol ver

B

İleri mecburi yön

C

Girişi olmayan yol

D

Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 21

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A

Sindirim sistemi

B

Dolaşım sistemi

C

Solunum sistemi

D

Merkezi sinir sistemi

Soru 22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Bisikletin geçebileceğini

B

Bisikletin giremeyeceğini

C

Yolun bisikletlilere ait olduğunu

D

Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini

Soru 23

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 26

A

Hızını artırarak kavşağa girmesi

B

Uygun mesafede mutlaka durması

C

Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi

D

Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi

Soru 24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 25

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

İstediği şeridi 

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 26

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 19

A

Durup beklemeli

B

Durmadan geçmeli

C

Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

D

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 27

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 28

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kasisli yola girileceğini

B

Yolda çalışma olduğunu

C

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D

Motorlu taşıtların giremeyeceğini

Soru 29

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 35

A

Uluslararası yol

B

Devlet yolu

C

Demir yolu

D

Otoyol

Soru 30

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 24

A

Yalnız 1

B

Yalnız 2

C

Yalnız 3

D

1, 2 ve 3

Soru 31

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A

20

B

30

C

40

D

45

Soru 32

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A

Kış lastiği

B

Yaz lastiği

C

Polen filtresi

D

Cam suyu antifrizi

Soru 33

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

2 - 3 - 1

C

3 - 2 - 1

D

3 - 1 - 2

Soru 34

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A

Kamu hizmeti taşıtı

B

Okul taşıtı

C

İtfaiye

D

Çekici

Soru 35

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

Banketten gitmeli

B

Takip mesafesini artırmalı

C

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D

Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Soru 36

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 37

Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Açık camlar kapatılır.

B

Önemsenmez yola devam edilir.

C

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

A

Antifriz kontrolü

B

Yağ seviyesi kontrolü

C

Elektrolit seviyesi kontrolü

D

Hidrolik yağ seviyesi kontrolü

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

A

Far ayarı

B

Rot ayarı

C

Fren ayarı

D

Rölanti ayarı

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A

Lastik hava basınçlarının yetersiz olması

B

Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması

C

Ön düzen ayarlarının bozuk olması

D

Frenlerin ayarsız olması

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A

Flaşör

B

Sigorta

C

Far anahtarı

D

Sinyal ampulü

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

A

Bujilerin yeni olması

B

Yakıt borularının uzun olması

C

Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi

D

Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

Soru 43

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A

Saf su

B

Antifriz

C

Motor yağı

D

Fren hidroliği

Soru 44

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A

Motor yağ basıncı ikaz ışığı

B

Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı

C

Fren balataları aşınmış ikaz ışığı

D

Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

Soru 45

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Kabalık

B

Hırçınlık

C

Bencillik

D

Sorumluluk

Soru 46

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 47

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A

Öfke

B

Empati

C

Bastırma

D

Engellenme

Soru 48

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D

Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B

Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

C

Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

D

Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments