%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi

B

Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

C

Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması

D

Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması

Soru 2

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A

Doku

B

Hücre

C

Gövde

D

Sistem

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A

Kansızlık

B

Bilinç kaybı

C

Baş dönmesi

D

Düzensiz nabız atışı

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B

Kan dolaşımının değerlendirilmesi

C

Solunumun değerlendirilmesi

D

Sindirimin değerlendirilmesi

Soru 5

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A

Vücut ısısının düşürülmesini

B

Solunumun değerlendirilmesini

C

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

Soru 6

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A

Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B

İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C

Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D

Kazazedeye yakın mesafede durulması.

Soru 8

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A

I ve II.

B

I ve III.

C

II ve IV.

D

III ve IV.

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A

Koruma

B

Bildirme

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 10

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A

Şok pozisyonu

B

Sırtüstü yatış pozisyonu

C

Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

D

Baş geride yarı oturuş pozisyonu

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A

İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması

B

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi

C

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

Soru 12

• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok pozisyonu

B

Yarı oturuş pozisyonu

C

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D

Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Soru 13

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A

Viraja sert girmesi

B

Takip mesafesini artırması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Ani fren yaparak durmaya çalışması

Soru 14

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol ver

B

İleri mecburi yön

C

Girişi olmayan yol

D

Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 15

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 28

A

Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli

B

2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli

C

İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli

D

2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

Soru 16

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

İstediği şeridi

B

1 numaralı şeridi

C

2 numaralı şeridi

D

3 numaralı şeridi

Soru 17

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A

Aracın kapılarının açık tutulması

B

Trafik görevlisine haber verilmesi

C

Motor çalışır halde farların yakılması

D

Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Soru 18

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 20

A

Yolun daralmakta olduğunu

B

200 m ileride köprü olduğunu

C

200 m ileride kavşak olduğunu

D

200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu

Soru 19

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 15

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 20

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A

Açılan köprü

B

Sola tehlikeli viraj

C

Soldan daralan kaplama

D

Sola tehlikeli devamlı viraj

Soru 21

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 25

A

Sola dönüş yapması

B

Sağa dönüş yapması

C

Aynı yönde seyretmesi

D

Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

Soru 22

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 29

A

3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması

B

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması

C

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

D

2 numaralı aracın hızını artırması

Soru 23

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

A

Saygı

B

Uyum

C

Bencillik

D

Hoşgörü

Soru 24

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 25

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

90

D

80

Soru 26

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

A

Otobüs

B

Kamyon

C

Otomobil

D

Lastik tekerlekli traktör

Soru 27

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi

B

Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması

C

Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

D

Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

Soru 28

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

Her ikisi de yanlış

C

I. yanlış, II. doğru

D

Her ikisi de doğru

Soru 29

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A

Otoyol

B

Demir yolu

C

Devlet yolu

D

Uluslararası yol

Soru 30

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

10

B

20

C

30

D

40

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A

Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

B

Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

C

Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

D

Başka araç tarafından geçilmiyor olmak

Soru 32

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

30

B

40

C

50

D

60

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

A

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

B

Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması

C

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması

Soru 34

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 18. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 35

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A

Eskort eşliğinde

B

Seyyar tepe lambası taktırara

C

Sesli ve ışıklı işaretler vererek

D

Araçlarında bir gözcü bulundurarak

Soru 36

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

A

Marş motoru

B

Elektrik motoru

C

İçten yanmalı motor

D

Dıştan yanmalı motor

Soru 37

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A

Her türlü iklim şartlarında

B

Sadece sıcak yaz aylarında

C

Sadece zorlu kış koşullarında

D

Donma gerçekleştikten sonra

Soru 38

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Plakaların ortasında

B

Plakaların en altında

C

Plakaların 1 cm altında

D

Plakaların 1 cm üzerinde

Soru 39

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A

Antifriz

B

Benzin

C

Asitli su

D

Motorin

Soru 40

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor devri düşürülür.

B

Motor devri yükseltilir.

C

Motor hemen durdurulur.

D

Motor rölantide çalıştırılır.

Soru 41

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A

Isı enerjisini

B

Hidrolik enerjiyi

C

Nükleer enerjiyi

D

Elektrik enerjisini

Soru 42

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B

Frenleme performansının artmasına

C

Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D

Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Soru 43

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A

7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru A Şıkkı

B

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru B Şıkkı

C

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru C Şıkkı

D

 7 Ekim 2017 Ehliyet soruları 42. Soru D Şıkkı

Soru 44

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A

Çevre kirliliğinin artması

B

Sürüş konforunun azalması

C

Trafik yoğunluğunun artması

D

Aracın daha az yakıt tüketmesi

Soru 45

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A

Sabır

B

Öfke

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Bencillik

C

Diğergamlık

D

Sabırsızlık

Soru 47

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

trafik adabı

B

trafik cezası

C

trafik terörü

D

trafik müfettişi

Soru 48

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B

Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C

Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D

Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Soru 49

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

öfke

B

empati

C

bencillik

D

sorumsuzluk

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A

Dikkatin dağılması

B

Kural ihlallerinin azalması

C

Direksiyon hâkimiyetinin artması

D

Kazaya karışma olasılığının azalması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments