%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Şekerli su içirilmeli

B

Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli

C

Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı

D

Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

A

Mide

B

Kalp

C

Böbrek

D

Karaciğer

Soru 3

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

A

Bacak bölgesinde olan kanamalarda

B

Karın bölgesinde olan kanamalarda

C

Yüz bölgesinde olan kanamalarda

D

Kol bölgesinde olan kanamalarda

Soru 4

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

I ve III

D

II ve III

Soru 5

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A

Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması

B

Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

C

Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

D

Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

Soru 6

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A

Sinir sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Boşaltım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Zihinsel aktivitenin artması

B

Cildin soğuk ve nemli olması

C

Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

D

Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru 8

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Dik oturuş

B

Sırtüstü yatış

C

Baş geride yarı oturuş

D

Yarı yüzüstü yan yatış

Soru 9

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A

Diz ile kalça arası

B

Ayak bileğinin alt kısmı

C

Ayak bileğinin üst kısmı

D

Diz kapağının olduğu bölge

Soru 10

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

A

Üçgen bandaj uygulaması

B

Heimlich manevrası

C

Turnike uygulaması

D

Rentek manevrası

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A

Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B

Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C

Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D

Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması

B

Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

C

Ağızdan ılık içecekler verilmesi

D

Batan cismin çıkarılması

Soru 13

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

B

Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

C

Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

D

İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 14

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Geç

B

Hızlan

C

Yavaşla

D

Sağa yanaş ve dur

Soru 15

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D

Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 16

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A

2

B

3

C

4

D

5

Soru 17

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 18

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A

5

B

20

C

30

D

50

Soru 19

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A

Durma

B

Bekleme

C

Duraklama

D

Park etme

Soru 20

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

A

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru A Şıkkı

B

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 10 Ocak 2015 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 21

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

A

Gece körlüğü

B

Renk körlüğü

C

İki gözü görmeyen

D

Monoküler (tek gözü gören)

Soru 22

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Aşırı tepki gösterilmesi

B

Birdenbire sinirlenilmesi

C

Bencillikten uzak durulması

D

Kaba ve saldırgan davranılması

Soru 23

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A

1,5

B

2,5

C

3,5

D

4,5

Soru 24

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

Her ikisi de yanlış

C

I. yanlış, II. doğru

D

Her ikisi de doğru

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A

Stepne

B

Havalı korna

C

Güneş gözlüğü

D

Emniyet kemeri

Soru 26

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Kavşağa

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 27

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 28

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A

Yükseklik

B

Uzunluk

C

Genişlik

D

Ağırlık

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Zırhlı taşıt

B

Kamu hizmeti taşıtı

C

Organ nakil araçları

D

Umum servis araçları

Soru 30

Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A

I ve III.

B

I, II ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 31

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 19

A

En sol şeride geçmeli

B

Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli

C

Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli

D

2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

Soru 32

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 33

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Soru 34

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 35

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli

B

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

C

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

D

Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 36

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

A

Hava

B

Benzin

C

Motorin

D

Karışım

Soru 37

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

El freni bırakılır.

B

Vites boşa alınır.

C

Debriyaja basılır.

D

Tekerleklere takoz konulur.

Soru 38

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

A

Motorun yağ yakmasına

B

Motorun sarsıntılı çalışmasına

C

Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına

D

Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A

Antifriz kontrolü

B

Yakıt filtresi kontrolü

C

Yakıt kaçağı kontrolü

D

Yakıt seviyesi kontrolü

Soru 40

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

B

Aracın yükünün fazla olması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Motorun yağ yakması

Soru 41

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A

Frenlerin ayarsız olması

B

Bujilerin kurum bağlaması

C

Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D

Lastiklerin hava basıncının fazla olması

Soru 42

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A

Saf su

B

Antifriz

C

Motor yağı

D

Fren hidroliği

Soru 43

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

A

 27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 37. Soru A Şıkkı

B

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 37. Soru B Şıkkı

C

 27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 37. Soru C Şıkkı

D

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları 37. Soru D Şıkkı

Soru 44

Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 43

A

Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.

B

Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.

C

Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.

D

Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.

Soru 45

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 46

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 47

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

trafik adabı

B

trafik cezası

C

trafik terörü

D

trafik müfettişi

Soru 48

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A

Empati kurmaktan kaçınmak

B

Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak

C

Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

D

Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak

Soru 50

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments