%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Üzerine bastırılarak yürütülür.

B

Oturtularak atelle tespit edilir.

C

Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.

D

Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A

Akciğer

B

Mide

C

Karaciğer

D

Beyin

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Nabız atışının güçlü olması

B

Cildin kuru ve sıcak olması

C

Kan basıncının düşmesi

D

Zihinsel aktivitenin artması

Soru 4

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Şok durumu

B

Beyin kanaması

C

Ayak bölgesinden yılan sokması

D

Akciğer zedelenmesi ve kanaması

Soru 5

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A

Karın yaralanmalarında

B

Bacak yaralanmalarında

C

Göğüs yaralanmalarında

D

Omurga yaralanmalarında

Soru 6

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Şok pozisyonu

B

Yarı oturuş pozisyonu

C

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D

Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon

Soru 7

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 8

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A

Solunum ve nabız kontrolü

B

Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C

Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D

Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü

Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A

Dirsek

B

Omurga

C

Kafatası

D

El bileği

Soru 10

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

A

Çene altına

B

Şakak bölgesine

C

Kasığın iç kısmına

D

Köprücük kemiğinin iç kısmına

Soru 11

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Şok

B

Havale

C

Epilepsi

D

Bayılma

Soru 12

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.

B

Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C

Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.

D

Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

B

Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

C

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

D

Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 15

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 34

A

Motosiklet

B

Kamyonet

C

Otomobil

D

At arabası

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A

Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

C

İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

D

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

Soru 18

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 22

A

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

B

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

C

Demir yolu geçidine yaklaşıldığını

D

Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 20

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

A

Aracının eski parçalarını çevreye atması

B

Aracının bakımını zamanında yaptırması

C

Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması

D

Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması

Soru 21

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

18 Ekim 2014 Ehliyet soruları Soru 39

A

Hafif hapis cezası

B

Sadece ceza puanı

C

Trafikten men cezası

D

Para cezası ve ceza puanı

Soru 22

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan, dikkatli geçmeli

B

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

C

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

D

Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru 24

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A

Durma

B

Bekleme

C

Duraklama

D

Park etme

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

A

Polen filtresi

B

Park sensörü

C

Emniyet kemeri

D

Açılabilir tavan

Soru 26

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi

B

Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması

C

Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması

D

Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A

Stepne

B

Havalı korna

C

Güneş gözlüğü

D

Emniyet kemeri

Soru 29

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

A

Geri dönmesini

B

Motoru durdurmasını

C

Harekete hazırlanmasını

D

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 30

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A

Ses

B

Duyuru

C

Konuşma

D

Gürültü

Soru 31

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A

B

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru B Şıkkı

C

29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru C Şıkkı

D

 29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları 18. Soru D Şıkkı

Soru 33

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Öndeki aracın durması

B

Öndeki aracın yavaşlaması

C

Görüş mesafesinin kötü olması

D

Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A

Bir meslek sahibi olmak

B

Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C

Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

D

Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

Soru 35

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A

Eskort eşliğinde

B

Seyyar tepe lambası taktırara

C

Sesli ve ışıklı işaretler vererek

D

Araçlarında bir gözcü bulundurarak

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A

Motor rölanti devrinin yüksek olması

B

Yağlama sisteminin görev yapamaması

C

Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

D

Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

Soru 37

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A

Aynı

B

Daha büyük

C

Daha küçük

D

Önemli değildir.

Soru 38

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 39

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A

Motor yüksek devirde kullanılır.

B

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

C

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D

Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 40

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 49. Soru D Şıkkı

Soru 41

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

A

Buji

B

Manifold

C

Teker jantı

D

Vites kutusu

Soru 42

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A

Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B

Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

C

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

D

Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme

Soru 43

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A

B

C

 

D

Soru 44

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A

Asit

B

Antifriz

C

Saf su

D

Motor yağı

Soru 45

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

B

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

C

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

D

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru 46

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 47

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

Yardımlaşmaya

B

Öfke duygusuna

C

Bencil davranmaya

D

Aşırı tepki göstermeye

Soru 48

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A

Öfke

B

Empati

C

Bastırma

D

Engellenme

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A

Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C

Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D

Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments