%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 15

A

Solunum güçlüğü olanlarda

B

Boyun omurlarında hasar olanlarda

C

Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda

D

Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

Soru 2

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A

Organ

B

Hücre

C

Sistem

D

Destek doku

Soru 3

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek

B

Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak

C

Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak

D

Yarayı temiz pamukla kapatmak

Soru 4

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A

Kafatası eklemlerinde

B

Hareketli eklem yerlerinde

C

Diz ile kalça arasındaki kemikte

D

Dirsek ile omuz arasındaki kemikte

Soru 5

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak için

B

Sağlık personeli niteliğini kazanmak için

C

Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için

D

Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için

Soru 6

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

I ve III

D

II ve III

Soru 7

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Solunumun güç olması

B

Vücutta morarma olması

C

Nabız atımlarının olmaması

D

Kazazedenin bilincini kaybetmesi

Soru 8

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

A

Hareket sistemi

B

Sindirim sistemi

C

Dolaşım sistemi

D

Solunum sistemi

Soru 9

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A

Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)

B

Karnın sol üst bölgesi (3 cm)

C

Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)

D

Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması

B

Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması

C

Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması

D

Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi

Soru 11

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A

Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B

Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C

Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D

Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A

Aşırı hareketlilik

B

Bilincin açık olması

C

Kalp atımının olmaması

D

Hızlı ve yüzeysel solunum

Soru 13

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

B

3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

C

3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

D

1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 14

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 47

A

Araçların takip mesafesine uyması

B

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

C

3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

D

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 15

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

A

2

B

3

C

4

D

6

Soru 16

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yolun tek yönlü olduğunu

B

Yolun iki taraftan daraldığını

C

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

D

Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

B

Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak

C

Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek

D

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 20

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

Otobüs

B

Traktör

C

Otomobil

D

İş makinesi

Soru 21

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

130

B

110

C

100

D

90

Soru 22

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

2 - 1 - 3

B

2 - 3 - 1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 21

A

Yaya yolunu

B

Yaya geçidini

C

Yola yayanın çıkabileceğini

D

Yola yayanın giremeyeceğini

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç imalat belgesi

C

Mali sorumluluk sigortası

D

Motorlu araç trafik belgesi

Soru 25

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A

Arazi taşıtı

B

Taşıt katarı

C

Kamp taşıtı

D

Umum servis aracı

Soru 26

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A

15

B

35

C

40

D

50

Soru 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Mopet yolunu

B

Bisiklet yolunu

C

Mopetin giremeyeceğini

D

Motosikletin giremeyeceğini

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

A

Alkol ve madde bağımlılığı

B

Uzun yolculuklar ve yorgunluk

C

Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

D

Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması

B

Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi

C

Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması

D

Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması

Soru 30

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A

Yavaşlama çizgisi

B

Taralı alana girilmez.

C

Bölünmüş yol başlangıcı

D

Taralı alan içine park edilebilir.

Soru 31

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Araçların tescil işlemlerini yapmak

B

Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C

Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D

Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Soru 33

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 34

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A

6

B

7

C

8

D

9

Soru 35

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A

Kilometre saati

B

Kontak anahtarı

C

Hava yastığı ikaz ışığı

D

El freni çekili ikaz ışığı

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A

Akü

B

Marş motoru

C

Silecek motoru

D

Otomatik klima

Soru 38

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A

Her türlü iklim şartlarında

B

Sadece sıcak yaz aylarında

C

Sadece zorlu kış koşullarında

D

Donma gerçekleştikten sonra

Soru 39

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 59. Soru D Şıkkı

Soru 40

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

A

Depodaki yakıtın bitmesi

B

Supap ayarının bozulması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Yakıt pompasının ayarsız olması

Soru 42

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

A

Radyatör

B

Yağ filtresi

C

Dikiz aynaları

D

Direksiyon simidi

Soru 43

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A

B

C

D

Soru 44

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

A

Bujiler

B

Akü suyu

C

Motor yağ seviyesi

D

Depodaki yakıt seviyesi

Soru 45

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A

Mizacın

B

Beden dilinin

C

Trafik adabının

D

Konuşma üslubunun

Soru 46

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 47

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A

Trafikteki araç sayısını

B

Sürücünün kaza yapma riskini

C

Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını

D

Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A

Öfke

B

Hoşgörü

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 49

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Beden dili

B

Konuşma üslubu

C

Trafik adabı

D

Trafikte hak ihlali

Soru 50

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

A

Hırçınlık

B

Sorumluluk

C

Bencillik

D

Hoşnutsuzluk

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments