%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A

Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

B

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

A

Mide

B

Kalp

C

Böbrek

D

Karaciğer

Soru 3

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

A

Yaralıları belirlemek

B

Yaralıları araçtan çıkarmak

C

Kazayı yetkililere haber vermek

D

Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

Soru 4

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A

Sadece kol eklemlerinde

B

Sadece bacak eklemlerinde

C

Hareketli eklem bölgelerinde

D

Hareketsiz eklem bölgelerinde

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A

Kansızlık

B

Bilinç kaybı

C

Baş dönmesi

D

Düzensiz nabız atışı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A

Kendi can güvenliğini riske atması

B

Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

C

Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması

D

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi

Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

A

Kol

B

Bacak

C

Göğüs

D

Boyun

Soru 8

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet soruları Soru 4

A

Solunum güçlüğü olanlarda

B

Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda

C

Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

D

Boyun omurlarında hasar olanlarda

Soru 9

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A

Sürekli buzla ovulur.

B

Kuvvetli masaj yapılır.

C

Sıcak uygulama yapılır.

D

Hareketsiz kalması sağlanır.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

A

Şok

B

Koma

C

Üşüme

D

Bayılma

Soru 11

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A

İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B

Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C

Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D

Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B

Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C

Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D

Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Soru 13

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Geri gitmeyi

B

Sola dönmeyi

C

U dönüşü yapmayı

D

Ada etrafında dönmeyi

Soru 14

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı ile birlikte sarı

Soru 15

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 35

A

Traktör

B

Yaya

C

Otomobil

D

Motosiklet

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

A

Reflektör

B

Yangın tüpü

C

Harita ve kroki

D

Yolcu ve yük

Soru 17

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

8 Şubat 2014 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol ver

B

İleri mecburi yön

C

Girişi olmayan yol

D

Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

A

Yeni bir iş kurmak

B

Kasko sigortası yaptırmak

C

Motor tamirciliği eğitimi almak

D

Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak

Soru 19

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Yavaş ve dikkatli geçmeli

B

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

C

Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli

D

Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli

Soru 20

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 21

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 17

A

Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

B

Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

C

Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.

D

Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.

Soru 22

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

C

Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.

D

Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Kendini üstün görmek

B

Kendi kendine kurallar koymak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 24

Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A

Dur işareti

B

Geç işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 25

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Minibüs, otomobile

B

Otomobil, minibüse

C

Şeridi daralmış olan, diğerine

D

Dingil ağırlığı az olan, diğerine

Soru 26

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Duraklamak

B

Araç içi ışıkları yakmak

C

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D

Sadece park veya sis ışıklarını yakmak

Soru 27

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 28

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 25

A

İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini

B

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

C

Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

D

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

Soru 29

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları Soru 35

A

Uluslararası yol

B

Devlet yolu

C

Demir yolu

D

Otoyol

Soru 30

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 31

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

B

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

C

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D

Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 32

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Hızını azaltması

B

Dönüş işareti vermesi

C

Geniş bir kavisle dönmesi

D

Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Soru 33

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

2 - 3 - 1

C

3 - 2 - 1

D

3 - 1 - 2

Soru 34

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav soruları çöz Soru 20

A

Yaya geçidi

B

Bisiklet yolu

C

Taralı alana girilmez

D

Yavaşlama uyarı çizgileri

Soru 35

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A

50

B

70

C

90

D

110

Soru 36

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

A

Motor yağı

B

Antifriz

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 38

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A

Motor yağı

B

Fren hidroliği

C

Akü elektroliti

D

Motor soğutma suyu

Soru 39

Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

A

Alternatörün

B

Distribütörün

C

Akü kutup başının

D

Marş motorunun

Soru 40

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A

Karterdeki yağ miktarını

B

Depodaki yakıt miktarını

C

Soğutma suyu sıcaklığını

D

Radyatördeki su seviyesini

Soru 41

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A

Park lambası

B

Sinyal lambası

C

Şarj lambası

D

El fren lambası

Soru 42

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A

Motor yağ basıncını

B

Fren hidrolik seviyesini

C

Depodaki yakıt miktarını

D

Motor soğutma suyu sıcaklığını

Soru 43

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A

Motor kaputunun tam kapanmadığını

B

Lastik hava basıncının düşük olduğunu

C

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D

Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

Soru 44

Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet sınav soruları Soru 43

A

Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.

B

Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.

C

Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.

D

Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.

Soru 45

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 46

Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 47

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B

Kendini eleştirme

C

Yardımlaşma

D

İnatlaşma

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Soru 49

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A

Trafik kurallarına riayet edilmesi

B

En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

C

Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması

D

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Soru 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B

Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

C

Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

D

Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments