%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 12. Soru D Şıkkı

Soru 2

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A

Dik oturuş

B

Yarı oturuş

C

Yarı yüzüstü yan yatış

D

Sırtüstü yatış

Soru 3

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hastaları tedavi etmek

B

Trafik kazalarını önlemek

C

Temel yaşam desteği sağlamak

D

Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Soru 4

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A

Doku

B

Hücre

C

Gövde

D

Sistem

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

A

Kırıkların tespit edilmesi

B

Dolaşımın değerlendirilmesi

C

Solunumun değerlendirilmesi

D

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

Soru 6

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A

40

B

60

C

80

D

100

Soru 7

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A

Kan dolaşımını yavaşlatmak

B

Solunum sıkıntısını azaltmak

C

Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

D

Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

A

Deri renginin gözlenmesi

B

Soluk verişinin hissedilmesi

C

Solunum sesinin dinlenmesi

D

Solunum hareketlerinin gözlenmesi

Soru 9

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A

Açık karın yarası olan

B

Bilinci yerinde olmayan

C

Solunum zorluğu çeken

D

Ayak bileğinde çıkık olan

Soru 10

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

A

10 - 18

B

12 - 20

C

14 - 22

D

16 – 24

Soru 11

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A

Yaralıya uzak mesafede çalışması

B

Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C

Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D

Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Soru 12

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A

Kan şekeri düştüğünde

B

Tam tıkanma yaşadığında

C

Kanaması olduğunda

D

Kalbi durduğunda

Soru 13

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

O bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A

İniş eğimli yollarda motorun durdurulması

B

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması

C

Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması

D

Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru 15

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Park ışıklarının

B

Acil uyarı ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 16

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A

A2

B

E

C

F

D

G

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A

Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

C

İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

D

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

Soru 18

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

B

Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

C

Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini

D

Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini

Soru 19

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I, II ve III

C

II, III ve IV

D

I, II, III ve IV

Soru 20

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A

Sağa ve sola dar

B

Sağa ve sola geniş

C

Sağa dar, sola geniş

D

Sağa geniş, sola dar

Soru 21

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A

Açılan köprü

B

Sola tehlikeli viraj

C

Soldan daralan kaplama

D

Sola tehlikeli devamlı viraj

Soru 22

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

9 Ağustos 2014 Ehliyet soruları Soru 30

A

2 - 1 - 3

B

2 - 3 - 1

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 23

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A

Duyuru

B

Gürültü

C

Konuşma

D

Sesli ilan

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 6 Eylül 2014 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 25

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması

B

Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması

C

Zarar verdiği aracın sahibini bulması

D

Trafik görevlisine haber vermesi

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A

Virajı alamayan aracın devrilmesi

B

Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması

C

Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması

D

Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi

Soru 27

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Takip mesafesinin azaltılması

B

Araçların aynı şeritte seyretmesi

C

Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

D

Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

Soru 28

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

A

Kırmızı oklu ışık

B

Yaya figürlü yeşil ışık

C

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

D

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

Soru 29

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Hızın azaltılması

B

Öndeki aracın geçilmesi

C

Takip mesafesi kuralına uyulması

D

Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

Soru 30

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 31

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A

Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması

B

Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması

C

Motor gücü yüksek araç kullanılması

D

Trafik cezalarının fazlalaştırılması

Soru 33

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A

Viraja girmeden önce hızı artırmak

B

Aracı kullanırken yola konsantre olmak

C

Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak

D

Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

A

B

C

D

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A

Akü

B

Marş motoru

C

Silecek motoru

D

Otomatik klima

Soru 37

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A

Günde bir

B

Haftada bir

C

Altı ayda bir

D

Araca binileceği zaman

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

A

Alaşımlı jant

B

Motor yağı kalitesi

C

Doğru yapılmış far ayarı

D

Delinmiş egzoz susturucusu

Soru 39

• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A

Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında

B

Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında

C

Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında

D

Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında

Soru 40

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

A

Akü şarj ikaz ışığı

B

Yağ basıncı ikaz ışığı

C

Isıtma bujisi ikaz ışığı

D

El freni çekili ikaz ışığı

Soru 41

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A

Aracın düz zeminde olmasına

B

Aracın yan tarafına eğik olmasına

C

Aracın ön tarafının kalkık olmasına

D

Aracın arka tarafının kalkık olmasına

Soru 42

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

A

Gürültü kirliliğinin azaltılması

B

Trafik yoğunluğunun azaltılması

C

Temiz olmayan yakıt kullanılması

D

Kazalara karşı güvenliğin artırılması

Soru 43

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

A

Motor yağı

B

Araç lastiği

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 44

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

A

Yağdanlık

B

Yağ filtresi

C

Yağ çubuğu

D

Yağ pompası

Soru 45

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A

Yardımlaşmaya

B

Öfke duygusuna

C

Bencil davranmaya

D

Aşırı tepki göstermeye

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

D

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

A

Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması

B

Kazaya karışma olasılığının azalması

C

Kural ihlallerinin artması

D

Dikkatin dağılması

Soru 48

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

A

Sabır

B

Öfke

C

Bencillik

D

İnatlaşma

Soru 49

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A

Hırçınlık

B

Bencillik

C

Sorumluluk

D

Hoşnutsuzluk

Soru 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

B

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

C

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

D

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments