%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A

Hastaları tedavi etmek

B

Trafik kazalarını önlemek

C

Temel yaşam desteği sağlamak

D

Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Soru 2

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A

10 dakika

B

15 dakika

C

Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D

Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

B

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

C

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi

D

İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A

Zihinsel aktivitenin artması

B

Cildin soğuk ve nemli olması

C

Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

D

Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru 5

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

A

Şok pozisyonu

B

Koma pozisyonu

C

Alt-çene pozisyonu

D

Baş-çene pozisyonu

Soru 6

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

A

Sürücü

B

Girişimci

C

Trafik polisi

D

İlk yardımcı

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

A

Şok

B

Koma

C

Üşüme

D

Bayılma

Soru 8

I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 9

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B

Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C

Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 10

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A

Ezikli yaralar

B

Delici yaralar

C

Parçalı yaralar

D

Kesik yaralar

Soru 11

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A

İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B

Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C

Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D

Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 13

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 41

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 14

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

2 Kasım 2013 Ehliyet soruları Soru 30

A

En sağ şeritte

B

Bankette

C

En sol şeritte

D

Orta şeritte

Soru 15

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Geç

B

Hızlan

C

Yavaşla

D

Sağa yanaş ve dur

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 12 Ocak 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 17

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

12 Ocak 2014 Ehliyet soruları Soru 27

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A

35

B

50

C

70

D

140

Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 8 Şubat 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 19

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A

Aracını durdurmalı

B

Durmadan geçmeli

C

Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

D

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 20

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 33

A

1 - 3 - 4 - 2

B

3 - 1 - 4 - 2

C

3 - 4 - 1 - 2

D

4 - 1 - 3 - 2

Soru 21

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 18

A

Oklu ışık sarı yandığında

B

Oklu ışık yeşil yandığında

C

Oklu ışık kırmızı yandığında

D

Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında

Soru 22

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A

5

B

20

C

30

D

50

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 24

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A

Hız sınırlarına uyması

B

Trafik görevlisine bilgi vermesi

C

Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması

D

Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması

Soru 25

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Sis ışıklarının

B

Park ışıklarının

C

Acil uyarı ışıklarının

D

Uzağı gösteren ışıkların

Soru 26

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 27

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 39. Soru D Şıkkı

Soru 28

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

B

Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

D

Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

Soru 29

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

A

Virajlarda

B

Şerit değiştirmelerde

C

Sağa ve sola dönüşlerde

D

Bir aracın geçilmesi esnasında

Soru 30

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A

Koruma başlığı ve koruma gözlüğü

B

Rüzgârlık ve boyun korsesi

C

Eldiven ve emniyet kemeri

D

Çocuk bağlama sistemi

Soru 31

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

B

Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

C

Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

D

Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa

Soru 32

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı oklu

Soru 33

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

A

Okul geçidi

B

Geçiş hakkı

C

Yaya geçidi

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 34

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A

Sol şeritte

B

Dönemeçlerde

C

Yaya ve okul geçitlerinde

D

Duraklara 30 metre mesafede

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak

B

Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

C

Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

D

Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A

Sis lambaları

B

Park lambaları

C

Fren lambaları

D

İç aydınlatma lambaları

Soru 37

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A

ABS fren

B

Hafızalı koltuk

C

Otomatik hız kontrol

D

Hava yastığı (Airbag)

Soru 38

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

A

Ön lastiklerin birine

B

Arka lastiklerin birine

C

Çekici lastiklerin ikisine

D

Çekici olmayan lastiklerin ikisine

Soru 39

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyatör peteklerinin tıkanmasına

B

Şarj lambasının yanmasına

C

Yakıt tüketiminin artmasına

D

El freninin arızalanmasına

Soru 40

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

B

Aracın yükünün fazla olması

C

Hava filtresinin kirli olması

D

Motorun yağ yakması

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A

Volan

B

Kavrama

C

Vites kutusu

D

Diferansiyel

Soru 42

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Havanın serin olması

B

Silecek lastiklerinin eskimesi

C

Cam suyu seviyesinin azalması

D

Silecek motorunun yavaş çalışması

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

A

Yakıt tasarrufu sağlamak

B

Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak

C

Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek

D

Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A

Aküyü şarj etmek

B

Bujilere giden akımı yükseltmek

C

Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D

Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Soru 45

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 46

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A

Öfke

B

Sabır

C

İnatlaşma

D

Aşırı tepki

Soru 47

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A

Öfke

B

İnatlaşma

C

Sabır

D

Aşırı tepki

Soru 48

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

A

Asabi

B

Aşırı tepkili

C

Kaba ve saldırgan

D

Saygılı ve nezaketli

Soru 49

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 50

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments