%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A

İyi bir sürücü olmak

B

Trafik görevlisi olmak

C

Sağlık personeli olmak

D

Sakin ve tedbirli olmak

Soru 2

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A

Sıcak su ile yıkanması

B

Kanayan yere merhem sürülmesi

C

Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

D

Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

Soru 3

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

A

Boynuna boyunluk takıldıktan sonra

B

Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra

C

Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra

D

Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde

Soru 4

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A

Yalnız I

B

Yalnız II

C

I ve III

D

II ve III

Soru 5

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A

Yüzünün sararmasından

B

Nabız sayısının azalmasından

C

Vücut sıcaklığının azalmasından

D

Göğüs kafesinin yükselmesinden

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A

Kan

B

Kalp

C

Eklemler

D

Kan damarları

Soru 7

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A

40

B

60

C

80

D

100

Soru 8

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Sırtta taşıma yöntemi

B

Rentek manevrası

C

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 9

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A

Bildirme

B

Koruma

C

Kurtarma

D

Tedavi etme

Soru 10

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A

Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B

Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C

Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D

Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A

Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B

Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C

Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D

Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Soru 12

I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A

Yalnız I.

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 13

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

B

3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

C

3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

D

1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 14

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

Trafikten men

B

Hurdaya ayırma

C

Sürücüsüne ağır hapis

D

Başkasına devir etme şartı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A

Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak

B

Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

C

Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

D

Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek

Soru 16

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Motorlu taşıt, motorsuz taşıta

B

Motorsuz taşıt, motorlu taşıta

C

Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 17

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A

Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa

B

Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse

C

Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

D

Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

Soru 18

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 Mart 2014 Ehliyet soruları Soru 31

A

Hızlarını azaltmaları

B

Dar bir kavisle dönmeleri

C

Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları

D

Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları

Soru 19

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Radyasyon

B

Hava kirliliği

C

Su kirliliği

D

Toprak kirliliği

Soru 20

Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

14 Haziran 2014 Ehliyet soruları Soru 27

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

6 Eylül 2014 Ehliyet soruları Soru 21

A

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

B

Duraklama ve park etme yasağını

C

Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu

D

Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini

Soru 22

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A

Aynı

B

Yarısı kadar

C

10 km/saat daha az

D

10 km/saat daha fazla

Soru 23

Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?

A

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 18 Ekim 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 24

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 25

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 26

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

10 Ocak 2015 Ehliyet soruları Soru 16

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

İlk geçiş hakkını yayalara vermeli

C

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

Soru 27

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A

Banket

B

Terminal

C

Hemzemin geçit

D

Taşıt yolu (Kaplama)

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 22 Mart 2015 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 29

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 30

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

B

Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

D

Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

Soru 31

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

A

Virajlarda

B

Şerit değiştirmelerde

C

Sağa ve sola dönüşlerde

D

Bir aracın geçilmesi esnasında

Soru 32

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Kavşağa

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 33

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

B

Karayolları Genel Müdürlüğüne

C

Emniyet Genel Müdürlüğüne

D

İçişleri Bakanlığına

Soru 34

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 35

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A

Trafik kazalarının

B

Trafik işaret levhalarının

C

Trafikteki görevli sayısının

D

Kaza anında ölüm ve yaralanmaların

Soru 36

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

A

Marş sistemi

B

Yakıt sistemi

C

Ateşleme sistemi

D

Direksiyon sistemi

Soru 37

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 51

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A

Emme zamanı

B

Sıkıştırma zamanı

C

Ateşleme zamanı

D

Egzoz zamanı

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

A

Motor yağı

B

Antifriz

C

Fren hidroliği

D

Akü elektroliti

Soru 39

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

12 Temmuz 2014 Ehliyet soruları Soru 49

A

Motor devri yükseltilir.

B

Motor devri düşürülür.

C

Araç sürülmeye devam edilir.

D

Araç durdurulur ve motor stop edilir.

Soru 40

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları Soru 44

A

Motor kaputunun açık kaldığını

B

Motor yağı basıncının çok düştüğünü

C

Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu

D

Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu

Soru 41

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

A

 

B

 

C

 

D

 

Soru 42

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A

Polen filtresinin

B

Yağ filtresinin

C

Araç lastiklerinin

D

Cam sileceklerinin

Soru 43

I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A

I ve II.

B

I, III ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 44

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

A

Yağdanlık

B

Yağ çubuğu

C

Yağ filtresi

D

Yağ pompası

Soru 45

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A

Ülke ekonomisini

B

Kasko sigortasının önemini

C

Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D

Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Soru 46

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A

Bencil

B

Sorumsuz

C

Görgü seviyesi düşük

D

Empati düzeyi yüksek

Soru 47

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A

Bencillik

B

İnatlaşmak

C

Diğergamlık

D

Sorumsuzluk

Soru 48

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A

Öfke

B

Empati

C

Bastırma

D

Engellenme

Soru 49

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini

B

Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C

Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını

D

Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

Soru 50

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A

Beden dilinin

B

Bencilliğin

C

İnatlaşmanın

D

Tahammülsüzlüğün

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments