%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

B

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

C

Kendi kendine kurallar koymak

D

Kendini üstün görmek

Soru 2

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 3

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A

Servis istasyonu

B

Araç tartı istasyonu

C

Akaryakıt istasyonu

D

Muayene istasyonu

Soru 4

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

A

B

C

D

Soru 5

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A

B

C

D

Soru 6

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Öndeki aracı geçmesi

C

Aracının hızını azaltması

D

Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A

B

C

D

Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Dönel kavşak yaklaşımını

B

İleri ve sola mecburi yönü

C

Sağa ve sola mecburi yönü

D

Ada etrafında dönüleceğini

Soru 9

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Araç uzunluğunun üç katı kadar

B

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Soru 10

Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A

30

B

50

C

70

D

90

Soru 11

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II.

C

II ve III.

D

I, II ve III.

Soru 12

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 13

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A

1 - 2 - 3

B

1 - 3 - 2

C

2 - 3 - 1

D

3 - 2 - 1

Soru 14

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A

Durma

B

Geri gitme

C

Park etme

D

U dönüşü yapma

Soru 15

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

sis ışıklarının

B

park ışıklarının

C

yakını gösteren ışıkların

D

uzağı gösteren ışıkların

Soru 16

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A

Kış lastiği

B

Yaz lastiği

C

Polen filtresi

D

Cam suyu antifrizi

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A

Geri gitmek

B

Geriye dönmek

C

Zorunluluk dışında park etmek

D

Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 18

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A

Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak

B

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

C

Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek

D

Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

Soru 19

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A

Hurdaya ayrılması

B

Teknik değişiklik yaptırılması

C

Aracın yaralanmalı kazaya karışması

D

Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A

Üçgen reflektör

B

İlk yardım çantası

C

Yangın söndürme cihazı

D

Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A

Fren mesafesinin artması

B

Güvenli sürüşün sağlanması

C

Aracın kontrol edilebilirliğinin artması

D

Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A

Sürücü belgesi

B

Araç bakım kartı

C

Araç tescil belgesi

D

Nüfus hüviyet cüzdanı

Soru 23

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

A

Görüntü kirliliğini

B

Gürültü kirliliğini

C

Hava kirliliğini

D

Su kirliliğini

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments