%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A

Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi

B

Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması

C

Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması

D

Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A

Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

B

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

C

Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

D

Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru 3

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A

Arazi taşıtı

B

Taşıt katarı

C

Kamp taşıtı

D

Umum servis aracı

Soru 4

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

A

6 ay hapis cezası verilir.

B

Trafikten ömür boyu men edilir.

C

Sürücü belgesi varsa geri alınır.

D

Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.

Soru 5

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

A

Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli

B

Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli

C

Trafiği hızlandırma işareti

D

Trafiği yavaşlatma işareti

Soru 6

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A

Yeşil ışık

B

Sarı ışık

C

Kırmızı ışık

D

Kırmızı oklu ışık

Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Dönel kavşağa

B

Açılan köprüye

C

Ana yol - tali yol kavşağına

D

Kontrollü demir yolu geçidine

Soru 8

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Azami hız sınırını

B

Geçme yasağı sonunu

C

Taşıtın giremeyeceğini

D

Hız sınırlaması sonunu

Soru 10

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru A Şıkkı

B

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru B Şıkkı

C

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru C Şıkkı

D

 12 Aralık 2015 Ehliyet soruları 23. Soru D Şıkkı

Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 12

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A

Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

B

Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

C

Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

D

Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

Soru 13

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Bulunduğu şeritte seyretmesi

B

Geçme sırasında hızını artırması

C

Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi

D

Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

Soru 14

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A

15

B

35

C

40

D

50

Soru 15

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A

25

B

35

C

45

D

55

Soru 16

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği

B

3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

C

1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D

3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A

Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi

B

Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi

C

Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması

D

Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

Soru 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

B

2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı

C

1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

D

1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

Soru 19

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A

Park etme

B

İşaretleme

C

Trafik kazası

D

Trafikten men

Soru 20

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

A

1 Eylül - 1 Ocak

B

1 Ekim - 1 Şubat

C

1 Kasım - 1 Mart

D

1 Aralık - 1 Nisan

Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Geçme yaparken sinyal verilmesi

B

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

C

Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması

D

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

Soru 22

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

A

Kayıp

B

Hasar

C

Tahribat

D

Trafik kazası

Soru 23

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

Her ikisi de yanlış

C

I. yanlış, II. doğru

D

Her ikisi de doğru

Soru 24

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A

7

B

10

C

15

D

30

Soru 25

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Bu kişiler ticari araç kullanabilir.

B

Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

C

Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.

D

Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A

Aşırı hızdan kaçınmak

B

Korkutmak veya şaşırtmak

C

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

D

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A

Stepne

B

Havalı korna

C

Güneş gözlüğü

D

Emniyet kemeri

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
27 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments