%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B

Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak

C

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

D

Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak

Soru 2

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A

Banket

B

Ana yol

C

Tali yol

D

Bölünmüş yol

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A

Sağlık Bakanlığı

B

Devlet Planlama Teşkilatı

C

Emniyet Genel Müdürlüğü

D

Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 13 Aralık 2014 Ehliyet soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 5

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan, dikkatli geçmeli

B

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

C

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

D

Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli

Soru 6

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A

Dur

B

Yolver

C

Ayrılma şeridi

D

Tırmanma şeridi

Soru 7

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A

5 yıl

B

2 yıl

C

1 yıl

D

6 ay

Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A

Demir yolu alt geçidine

B

Demir yolu üst geçidine

C

Kontrollü demir yolu geçidine

D

Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Taşıt yolunun soldan daralacağını

B

Taşıt yolunun sağdan daralacağını

C

Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını

D

İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Geçme yasağı sonunu

D

Park yasağını

Soru 11

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Kamyon garajını

B

Kamyonun giremeyeceğini

C

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru 12

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A

120

B

110

C

100

D

80

Soru 13

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A

Durma

B

Bekleme

C

Duraklama

D

Park etme

Soru 14

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A

Yalnız 1

B

Yalnız 3

C

1 ve 3

D

2 ve 4

Soru 15

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

B

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

C

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

D

Araç uzunluğunun üç katı kadar

Soru 16

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

2 numaralı aracın geçmesini beklemek

B

Hızlanarak yoluna devam etmek

C

Sağa dönüş işareti vermek

D

Dar bir kavisle dönmek

Soru 17

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Sağa sinyal vermesi

B

Yayaların geçişini beklemesi

C

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A

Otomobil, kamyona

B

Kamyon, otomobile

C

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

D

Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 19

Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

A

Sis ışıkları

B

Park ışıkları

C

Acil uyarı ışıkları

D

Uzağı gösteren ışıklar

Soru 20

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.

A

4

B

3

C

2

D

1

Soru 21

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 22

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A

Otomobilin tali yolda olması

B

İtfaiye aracının ana yolda olması

C

İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

D

İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

Soru 23

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

A

I ve II

B

III ve IV

C

I, II ve III

D

I, II, III ve IV

Soru 24

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.

B

Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

C

Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.

D

Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

Soru 25

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A

I ve II

B

I ve III

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 26

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A

Renk körlüğü

B

Alkol bağımlılığı

C

Psikotrop madde bağımlılığı

D

Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi

Soru 27

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A

Yakıt sarfiyatının artmasına

B

Çevre kirliliğinin azalmasına

C

Gürültü kirliliğinin artmasına

D

Trafik yoğunluğunun artmasına

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
27 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments