%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B

Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C

Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Soru 2

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A

Gabari

B

Taşıma sınırı

C

Dingil ağırlığı

D

Azami ağırlık

Soru 3

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A

Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

B

Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

C

Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

D

Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

Soru 4

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 16

A

Hemzemin geçit

B

Kontrollü demir yolu geçidi

C

Kontrolsüz demir yolu geçidi

D

Tramvay hattı ile oluşan kavşak

Soru 5

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 6

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol

B

I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C

I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol

D

I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Soru 7

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 19

A

Bisiklet yolunu kullanması

B

Yayaları ikaz ederek bekletmesi

C

Sol şeride geçip yoluna devam etmesi

D

Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

Soru 8

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

1 ve 3

D

2 ve 3

Soru 9

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızını azaltması

B

Öndeki aracı geçmesi

C

Takip mesafesini artırması

D

Duraklama yapmaktan kaçınması

Soru 10

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A

2

B

3

C

6

D

7

Soru 11

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C

Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 12

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takip mesafesi kuralına uyulmaması

B

Görüş mesafesinin kötü olması

C

Öndeki aracın durması

D

Havanın yağışlı olması

Soru 13

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 14

Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A

I ve III.

B

I, II ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 15

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 27

A

1 - 2 - 3 - 4

B

1 - 2 - 4 - 3

C

2 - 1 - 4 - 3

D

4 - 1 - 2 - 3

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A

Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

B

Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.

C

Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

D

Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

Soru 17

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A

Durmak

B

Duraklamak

C

Hızı azaltmak

D

Vites değiştirmek

Soru 18

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 19

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A

Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D

Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 20

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A

ASR

B

ABS

C

Emniyet kemeri

D

Hava yastığı

Soru 21

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A

Yalnız III

B

I, II ve IV.

C

I, III ve IV.

D

II, III ve IV.

Soru 22

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A

10

B

15

C

20

D

25

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A

Temiz olmayan yakıt kullanılması

B

Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması

C

Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi

D

Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments