%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

B

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

C

Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak

D

Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

Soru 2

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A

Asabi

B

Saygılı

C

Hoş görülü

D

Bencil olmayan

Soru 3

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A

Sağlık Bakanlığı

B

İçişleri Bakanlığı

C

Kültür ve Turizm Bakanlığı

D

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Soru 4

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A

Geçiş yolu

B

Geçiş hakkı

C

Geçiş kolaylığı

D

Geçiş üstünlüğü

Soru 5

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A

Viraj

B

Gabari

C

Platform

D

Tehlikeli eğim

Soru 6

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A

Otobüs

B

Otomobil

C

Kamyon

D

Kamyonet

Soru 7

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 8

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 9

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A

Durmadan dikkatli geçmeli

B

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

C

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

D

İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

Soru 10

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Yolu kontrol etmesi

B

Aracını yavaşlatması

C

Takip mesafesini azaltması

D

O bölgeden dikkatli geçmesi

Soru 11

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

Okul geçidine

B

Yürüyüş yoluna

C

Gençlik kampına

D

Alt veya üst geçitlere

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 28. Soru D Şıkkı

Soru 13

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 29

A

70 metreden sonra yolun daralacağını

B

70 metreden sonra park alanı olduğunu

C

Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

D

Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 30. Soru D Şıkkı

Soru 15

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 16

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A

Sadece para cezası verilir.

B

Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

C

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.

D

İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 17

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 33

 

A

Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı

B

Diğer şeride geçilemeyeceği

C

Öndeki aracın geçilebileceği

D

İki yönlü kara yolu olduğu

Soru 18

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 34

A

B

C

D

1 ve 3

Soru 19

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

A

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru A Şıkkı

B

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru B Şıkkı

C

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru C Şıkkı

D

 24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları 35. Soru D Şıkkı

Soru 20

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A

Çok dikkatli olduğu

B

Çok tecrübeli olduğu

C

Trafik kuralına uymadığı

D

Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Soru 21

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması

B

Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

C

Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi

D

Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması

Soru 22

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 38

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

A

1 - 2 - 3 - 4 

B

1 - 4 - 2 - 3

C

2 - 4 - 1 - 3

D

4 - 2 - 1 - 3

Soru 23

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 39

A

2 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B

1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 24

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

U dönüşü yapmalı

B

1 numaralı araca yol vermeli

C

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

Soru 25

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

24 Ağustos 2013 Ehliyet soruları Soru 41

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 26

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A

Sis ışıklarını

B

Acil uyarı ışıklarını

C

Uzağı gösteren ışıkları

D

Yakını gösteren ışıkları

Soru 27

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A

Gabarinin aşılması

B

Araç dengesinin korunması

C

Trafik güvenliğinin dikkate alınması

D

Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 28

I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 29

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

B

Koltuk ferdi kaza sigortası

C

Kasko sigortası

D

Aracın bakımı

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A

Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

B

Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi

C

Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

D

Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

Soru 31

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 32

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A

Batı

B

Doğu

C

Güney

D

Kuzey

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
32 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments