%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A

Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi

B

Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi

C

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği

D

Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A

Araçların muayenesini yapmak

B

Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

C

Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek

D

El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru A Şıkkı

B

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru B Şıkkı

C

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru C Şıkkı

D

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 16. Soru D Şıkkı

Soru 4

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A

20

B

30

C

40

D

50

Soru 5

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 18

A

Beklemeli

B

Sola dönmeli

C

Doğru gitmeli

D

Geriye dönmeli

Soru 6

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 19

A

Durup beklemeli

B

Durmadan geçmeli

C

Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli

D

Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 20

A

Sola tehlikeli devamlı virajı

B

Dönel kavşağa yaklaşıldığını

C

Tünele yaklaşıldığını

D

Sola mecburi yönü

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 21. Soru D Şıkkı

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 22. Soru D Şıkkı

Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 23

A

Geçme yasağı sonunu

B

Hız sınırlaması sonunu

C

Araç trafiğine kapalı yolu

D

Öndeki taşıtı geçme yasağını

Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 27 Haziran 2015 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 12

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A

Azami hız sınırını aşmışsa

B

Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa

C

Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse

D

Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

Soru 13

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 26

A

Uygun mesafede mutlaka durması

B

Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

C

Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

D

İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

Soru 14

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 27

A

30

B

50

C

70

D

80

Soru 15

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 28

A

5

B

10

C

15

D

20

Soru 16

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 29

A

Takip mesafesinin azaltılması

B

Araçların aynı şeritte seyretmesi

C

Öndeki aracın karşı şeride geçmesi

D

Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi

Soru 17

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A

Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması

B

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi

C

Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi

D

Hızını azaltması

Soru 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27 Haziran 2015 Ehliyet soruları Soru 31

A

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi 

B

1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C

1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

D

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Soru 19

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A

Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

B

Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

D

Çıkan aracın geri gitmesini beklemek

Soru 20

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru II. yanlıştır.

B

Her ikisi de yanlıştır.

C

I. yanlış II. doğrudur.

D

Her ikisi de doğrudur.

Soru 21

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A

Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi

B

Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması

C

Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

D

Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması

Soru 22

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

B

Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.

C

Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.

D

Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.

Soru 23

I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

I ve III

D

I, II ve III

Soru 24

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takograf

B

Çekme halatı

C

Boyun korsesi

D

Emniyet kemeri

Soru 25

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A

Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde

B

Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde

C

Motoru bakımdan geçirildiğinde

D

Sahibi değiştiğinde

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

A

Sağlık şartı

B

Öğrenim şartı

C

Eğitim ve sınav şartı

D

Motorlu araç sahibi olma şartı

Soru 27

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

A

Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması

B

Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi

C

Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması

D

Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
27 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments