%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 17

A

Kavşağa 

B

Köprüye

C

Tali yola

D

Demir yoluna

Soru 2

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 18

A

Demir yolu alt geçidine

B

Demir yolu üst geçidine

C

Kontrollü demir yolu geçidine

D

Kontrolsüz demir yolu geçidine

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 19. Soru D Şıkkı

Soru 4

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 20. Soru D Şıkkı

Soru 5

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Geri gitmeyi

B

Sola dönmeyi

C

U dönüşü yapmayı

D

Ada etrafında dönmeyi

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

B

Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

C

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

D

Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 7

Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Taşıma sınırını

B

Sınırlı yükseklik gabarisini

C

Geçme yasağını

D

Dingil ağırlığını

Soru 8

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 24

A

10

B

20

C

30

D

40

Soru 9

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 25

A

Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

B

Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

C

Geniş kavisle dönülmesi

D

Dar kavisle dönülmesi

Soru 10

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 26
Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 11

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 27

A

50

B

70

C

80

D

90

Soru 12

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

A

Otobüslerde

B

Minibüslerde

C

Otomobillerde

D

Motosikletlerde

Soru 13

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 29

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 14

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 30

A

1 - 2 - 3

B

2 - 1 - 3

C

3 - 1 - 2

D

3 - 2 - 1

Soru 15

Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 31. Soru D Şıkkı

Soru 16

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

B

Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

C

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

D

İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Soru 17

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru A Şıkkı

B

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru B Şıkkı

C

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru C Şıkkı

D

 29 Haziran 2013 Ehliyet soruları 33. Soru D Şıkkı

Soru 18

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A

Sis ışıklarını

B

Park ışıklarını

C

Yakını gösteren ışıkları

D

Uzağı gösteren ışıkları

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A

Motosiklet

B

İtfaiye aracı

C

Tarım traktörü

D

Toplu taşıma aracı

Soru 20

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

B

3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

C

3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

D

1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 21

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A

Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak

B

Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek

C

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D

Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Soru 22

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A

Trafik suçu

B

Trafik terörü

C

Trafik kusuru

D

Trafikten men

Soru 23

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 39

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 24

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 40

A

Hızın artırılması gerektiğini

B

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C

Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Soru 25

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A

Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

B

Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

C

Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

D

İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A

Kasko poliçesi

B

Yağ değişim kartı

C

Araç tescil belgesi

D

Periyodik bakım kartı

Soru 27

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A

Dinç ve zinde olma

B

Reflekslerinde zayıflama

C

Manevra kabiliyetinde artma

D

Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A

Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

B

Aracını kullandığı yolun bozuk olması

C

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

D

Aracının arıza yapması

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A

Kendini üstün görmek

B

Kendi kendine kurallar koymak

C

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 30

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 46

A

Dur işareti

B

Geç işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 31

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 47

A

Araçların takip mesafesine uyması

B

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

C

3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi

D

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Soru 32

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

29 Haziran 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Sarı

B

Yeşil

C

Kırmızı

D

Kırmızı ile birlikte sarı

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
32 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments