%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A

Adli tıp

B

Kazazede

C

İlk yardımcı

D

Trafik psikolojisi

Soru 2

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları

B

Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri

C

Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri

D

Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Soru 3

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A

Emniyet Genel Müdürlüğü

B

Karayolları Genel Müdürlüğü

C

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

D

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Soru 4

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A

Erişme

B

Ulaşım

C

Trafik

D

Taşıma

Soru 5

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 21

A

Dur işareti

B

Dönüş işareti

C

Yavaşlatma işareti

D

Hızlandırma işareti

Soru 6

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 22
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A

Düz gidilebileceğini

B

Sadece sağa dönülebileceğini

C

Sadece sola dönülebileceğini

D

Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Soru 7

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 23

A

Yol yüzeyi arızalıdır.

B

Yolda tümsek vardır.

C

Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.

D

Yolda yapım çalışması vardır.

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 24. Soru D Şıkkı

Soru 9

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 25

A

Kaygan yola yaklaşıldığını

B

Sağa dönmenin yasaklandığını

C

Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını

D

Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 26. Soru D Şıkkı

Soru 11

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru A Şıkkı

B

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru B Şıkkı

C

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru C Şıkkı

D

 8 Aralık 2013 Ehliyet soruları 27. Soru D Şıkkı

Soru 12

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 28

A

Yalnız I

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 13

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A

20

B

25

C

35

D

45

Soru 14

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A

Viraja sert girmesi

B

Takip mesafesini artırması

C

Takip mesafesini azaltması

D

Ani fren yaparak durmaya çalışması

Soru 15

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 31

A

90 

B

100

C

110

D

120

Soru 16

Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 32

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.

B

Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.

C

Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.

D

Hız arttıkça takip mesafesi azalır.

Soru 17

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 33

A

3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

B

2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı

C

1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

D

2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği

Soru 18

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 34

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A

Yalnız I 

B

I ve II

C

II ve III

D

I, II ve III

Soru 19

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 35

A

Traktör

B

Yaya

C

Otomobil

D

Motosiklet

Soru 20

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 36

A

Ambulans

B

Polis aracı

C

İş makinesi

D

İtfaiye aracı

Soru 21

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A

Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

B

Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli

C

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

D

Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı

Soru 22

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 38

A

Önünde

B

Arkasında

C

Yol tarafındaki yanında

D

Ön ve arkasına 50 metre mesafede

Soru 23

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A

Park ışıklarının

B

Acil uyarı ışıklarının

C

Uzağı gösteren ışıkların

D

Yakını gösteren ışıkların

Soru 24

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A

Trafikteki görevli sayısı

B

Şehir içindeki trafik kazaları

C

Trafik kazalarındaki ölüm oranı

D

Şehirler arasındaki trafik kazaları

Soru 25

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A

Mola verilmeli

B

Yola devam edilmeli

C

Gözler ovuşturulmalı

D

Baş dik tutmaya çalışılmalı

Soru 26

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A

Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

B

Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.

C

Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.

D

Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.

Soru 27

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A

İdari para cezası

B

Ağır hapis cezası

C

Aracı en sağ şeritten sürme cezası

D

Sürücü belgesi almaktan men cezası

Soru 28

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A

1

B

2

C

3

D

4

Soru 29

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A

Arka bagajda

B

Torpido gözünde

C

Arka camın önünde

D

Sürücünün hemen yanında

Soru 30

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A

A2

B

E

C

F

D

G

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A

Trafik yoğunluğunun azalması

B

Trafik yoğunluğunun artması

C

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

D

Yakıt tüketiminin azalması

Soru 32

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

8 Aralık 2013 Ehliyet soruları Soru 48

A

Uşak

B

Sivas

C

Konya

D

Trabzon

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
32 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments